\n

O Instituto da Muller fomenta a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes a través de formación presencial e "on-line"