\n

O Concello de Narón asume no vindeiro curso da xestión dos comedores escolares