Participación cidadá

RECURSO "Foro de Cidadás"

PROGRAMA : Atención á muller

DESCRICIÓN

Con motivo da posta en marcha do I Plan de igualdade para as mulleres de Narón, o Concello pon en marcha o foro de cidadás para fomentar a participación das mulleres na vida social e política, dada a  importancia que ten a voz das mulleres no eido destes asuntos

OBXECTIVOS

A finalidade do foro é a de ofertar un espazo de comunicación para as mulleres, onde establecer redes de apoio mutuo, compartir experiencias e intercambiar opinións, ademais de servir de nexo entre as demandas das mulleres e o propio concello, fomentando así a súa cidadanía activa, pasando de ser o obxecto das políticas públicas a suxeito destas co exercicio dos seus dereitos

LUGAR DE UTILIZACIÓN: biblioteca municipal

IDADE DE REFERENCIA: Mulleres de a partir de 18 anos

GRUPOS MÁXIMOS:  70 persoas

DATAS: de setembro a xuño

HORARIO:  de tarde; de 18:30 a 20:30 h

SOLICITUDE INSCRICIÓN:
No Rexistro Xeral do Concello en formulario oficial

PRAZO:  Consonte convocatoria

RECURSO "Asesoramento ao movemento asociativo"

DESCRICIÓN

Por medio da figura dun consultor técnico, manterase un servizo de asesoramento na xestión de contas , requirimentos da Lei de subvencións, elaboración práctica de programacións, etc permanente a todas as persoas directivas do movemento asociativo e persoas colaboradoras.

OBXECTIVOS

A finalidade é a de facilitar información sobre os recursos e os programas municipais, analizar e sistematizar datos de asociacións para programar recursos e desenvolver estratexias de dinamización comunitaria como educación para a saúde, transporte público, vivenda e convivencia veciñal.

LUGAR DE UTILIZACIÓN: Casa da Cultura.