Listado de recursos web de aproveitamento para as mulleres en prol da igualdade.

A constante aparición de recursos en internet fai que o colectivo de mulleres se decate da súa eficacia non só para visibilidade senón como acceso das mulleres á formación, emprego e os medios que fan posible o seu crecemento personal.

Os recursos web, que a continuación se amosan, foron realizados en España e destacan por ser significativos en diferentes eidos. En beneficio de todalas mulleres que queiran visitar estas páxinas e lles sexan útiles para o seu desenrolo persoal e colectivo.

Nome: CENTRO E-IGUALDAD

Web: www.e-igualdad.net/

Resumo de contidos: Proxecto en materia SI con e para as Mulleres. O portal estructurase en seccións: Estudios, Iniciativas, Directorio TIC e Formación TIC; nesta última podese atopar ferramentas na rede, seminarios, guías, entre outros.

Nome: SI-RURAL

Web: www.sirural.org

Resumo de contidos: Deseñado para axudar no acceso, o coñecemento e habilidades para o uso dos e-servicios que resulten interesantes para as mulleres de entornos rurales, colaborando na súa incorporación dixital. Poden acceder a: utilidades de internet, mini-guias...

Nome: Asociación de Mulleres Investigadores e tecnólogas

Web: www.amit-es.org/www/

Resumo de contidos: fomenta a igualdade de xénero no acceso á actividade investigadora. Elaboran recomendacións e colaboran con outras organizacións europas e internacionais para favorecer o progreso das mulleres na Ciencia.

No apartado de publicacións os documentos relativos á mulleres podense descargar.

Nome: Democracia Paritaria

Web: www.elportaldelaconciliacion.com/

Resumo de contidos: portal que contén artigos nacionais e internacionais en materia de xénero relacionados coa muller.

Nome: Federación Española de Mulleres Directivas, Executivas, Profesionais y Empresaria: (FEDEPE)

Web: www.mujeresdirectivas.es/

Resumo de contidos: Asociación sen ánimo de lucro que reúne a un gran colectivo de mulleres directivas, empresarias e profesionais de toda España.

Nome: WOMAN EMPRENDE

www.womanemprende.org

Resumo de contidos: dirixido á muller universitaria emprendedora. Pódense atopar varias seccións: asesoramento empresarial, actividades e a Red Woman emprende.

Nome: EMPRENDEDORAS.COM

www.emprendedoras.com

Resumo de contidos: Comunidade virtual pensada e xestionada por mulleres pero dirixida a todalas persoas emprendedoras.