Diversas estatísticas reflicten unha realidade desigual no mundo geek.

 

 

Diferentes e recentes estatísticas que nos falan sobre a presenza da muller nos ámbitos técnicos, como a enxeñaría informática, reflicten unha realidade chea de desigualguades.

Por exemplo, as estatísticas do INE de 2011 (descarga PDF) dannos datos reais:

 • As mulleres supoñen o 54% das matrículas totais nas universidades españolas.
 • As mulleres teñen unha presenza do 28,4% nas carreiras técnicas.

Noutro informe da Comisión Europea de 2011 (descarga PDF) revela que:

 • As carreiras con máis mozas son as de ciencias médicas, en Espanña alcanza o 70%.
 • En matemáticas e informática o número de alumnas nas universidades europeas redúcese ao 25% 
 • Nas enxeñarías e arquitectura só alcanzan un 15%.


Nun estudo do 2012 sobre comunidades de desenvolvemento de Software Libre e a participación da muller nelas (descarga PDF) obtivéronse máis datos concluíntes:

 • En Debian: o 1,3 % das persoas encargadas de desenvolver software eran mulleres, noutras palabras, 12 programadoras dun total de 873.
 • En Ubuntu: a porcentaxe aumenta a un 5,1 % de mulleres: 32 dun total de 625 persoas.
 • En Mozilla: o 16,75 % son mulleres: 68 de 406 persoas.


En base a que escollemos as mulleres o noso sector profesional?

A elección da área de coñecemento ou do sector no imos desenvolver a nosa experiencia profesional, adoita vir dada por gustos persoais e preferencias, non polas habilidades que se posúen. De onde proveñen esas preferencias?

Os factores que inflúen na escaseza de mulleres nos sectores técnicos e na súa elección son:

 • Os estereotipos en torno ao mundo geek
 • Os prexuízos sutís aos cales as mulleres se enfrontan,
 • Os problemas derivados de traballar en ambientes maioritariamente masculinos
 • Os rumbos sexistas empregados na linguaxe

 

Tecnofobia Feminina

Dentro do mundo Geek existe, por desgraza, un estereotipo moi estendido: a tecnofobia feminina. Esta crenza repercute na fenda dixital de xénero, e por conseguinte no mercado laboral e na posibilidade de alcanzar postos de alta responsabilidade, e mesmo á hora de tomar a decisión de emprender tecnoloxicamente. Segundo Marissa Mayer, exemplo de muller de éxito neste campo polo seu traballo en Google, o problema do número baixo das mulleres programadoras e mulleres emprendedoras na rede é un problema de como vemos a tecnoloxía e como nola fan ver desde pequenas.

Propostas desde a rede

Na rede atopámonos con diferentes grupos que loitan pola igualdade da muller na tecnoloxía e contra a tecnofobia:

 • Agile-Girls: A súa intención é crear un espazo de mulleres pero non excluínte cos homes.
 • Rails Girls: Finlandesas de orixe, expandíronse por todo o mundo. Organizan un taller de programación todo un fin de semana para xente que está a aprender. 
 • Pyladies: Trátase de grupo de mulleres *desarrolladoras que usan Python, unha linguaxe de programación de código aberto
 • Debian Women: Desde 2004 están activas, trátase dun grupo que anima a outras mulleres a usar software libre, Debian neste caso, e que investigan casos de sexismo dentro de Debian.
 • LelaCoders: É un grupo que investiga a importancia das mulleres no desenvolvemento da informática e o software libre.
 • Systers: É un foro para todas as  mulleres implicou nos aspectos técnicos da programación.
 • LinuxChix: É unha comunidade para mulleres ás que lles gusta Linux e o Software Libre; e para aquelas persoas que queren mulleres expertas en computación.