O Instituto da Muller convoca a concesión de subvencións para entidades e organizacións non gubernamentais, sen ánimo de lucro e de ámbito de actuación estatal, todo iso, relacionado coas áreas de competencia do Instituto da Muller para o ano 2011.

Programas subvencionables:

  • Programas dirixidos a colaborar no mantemento e funcionamento do movemento asociativo das mulleres que traballan a favor da Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes.
  •  Programas innovadores dirixidos á formación e promoción das mulleres en todos os ámbitos de actuación.
  •  Programas dirixidos a fomentar a empleabilidad, a calidade no emprego e a igualdade salarial das mulleres.
  •  Programas dirixidos a promover o desenvolvemento dun modelo de convivencia familiar e social máis igualitario.
  •  Programas dirixidos a promover a inserción social das mulleres que se encontran en situación de especial vulnerabilidade.
  •  Programas dirixidos a potenciar o recoñecemento e a visibilización das achegas realizadas, dende os puntos de vista xurídico, social e laboral, polas mulleres que habitan e traballan no medio rural.
  •  Programas dirixidos a previr e erradicar todo tipo de violencia contra as mulleres.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de xuño de 2011.

Máis información no BOE do 31 de maio de 2011 e en www.inmujer.es