Para exercer os seus dereitos as mulleres necesitan coñecelos

Por parte do Instituto da Muller elaboráronse distintos bloques de contidos cuxo coñecemento consideramos que che poderá ser de axuda.

Preténdese con iso ofrecer un mecanismo máis rápido e sinxelo na procura de información sobre os dereitos existentes en diferentes áreas e temas relevantes para as mulleres.

Instituto de la Mujer