O espazo web EducarenIgualdad pon a disposición de todos nós ferramentas e documentos no terreo da educación, así como unha base de datos de organismos e persoas que traballan na educación fomentando a igualdade.

Este espazo web, prentende poñer a disposición de quen traballe no terreo da educación e a formación ferramentas e documentos que lles aporten metodoloxías para desenvolver na aula e permitir ademais un espazo a través dunha base de datos que permita a identificación de que institucións, organismos e persoas traballan na educación dende a perpectiva de fomentar a igualdade.

Ligazón á EducarenIgualdad