O mércores 30 de xuño celebrarase o 33 Foro de Cidadás coa actividade "Encontro co meu corpo: reflexoloxía podal"

O Foro das Cidadás é un espazo de comunicación entre as mulleres de Narón para que dunha forma activa definan o Plan de Igualdade e sexan elas mesmas as que recomendan ao Concello en qué é prioritario traballar en cada momento.

O 33 Foro das cidadás centrarase na reflexoloxía podal cunha sesión de aproximadamente 2 horas.

O foro celebrarase o mércores 30 de maio as 17:00 horas na Biblioteca Municipal de Narón

En que consiste a reflexoloxía podal?

A reflexoloxía podal é a técnica mediante a cual dando unha masaxe nos pés podemos equilibrar as diferentes partes do noso organismo. No pé están reflexados todos ós órganos do corpo e as súas funcións.

Coñecendo a localización reflexa das partes do corpo podemos estimulalas para melloralas, ben porque danos síntomas ou porque notamos que están en desequilibrio.

Neste obradoiro ensinaremos a localización dos puntos principáis da reflexoloxía co obxetivo de que as mulleres teñan uhna ferramenta de autodiagnóstico e tratamento que complemente a súa vida.

  • Explicación do mapa
  • Práctica