Service1

Participación cidadá

Service5

Participación na saúde

Service3

Conciliación e corresponsabilidade

Service4

Coeducación

Service2

Violencia contra as mulleres

Service6

Atención á diversidade

Cooperacion

Un espazo de comunicación para as mulleres

Con motivo da posta en marcha do I Plan de Igualdade para as mulleres de Narón, o Concello de Narón puxo en marcha o Foro de Ciudadás co obxectivo de fomentar a participación das mulleres na vida social e política do municipio.

A finalidade do foro é a de ofertar un espazo de comunicación para as mulleres, onde establecer redes de apoio mútuo, compartir experiencias e intercambiar opinións, ademais de servir de nexo entre as demandas das mulleres e o propio concello.

+ info

contra violencia

No camiño da saúde

Gozar de saúde esixe que poñamos algo da nosa parte en todos os ámbitos da nosa vida. Debemos aprender a coidarnos para así gozar do noso tempo libre dun xeito saudable e beneficiarnos dunha boa saúde.

Ao longo deste apartado encontrarás diferentes recursos e información de interese para asesorarte e porte a punto no camiño da saúde.

+ info

responsabilidad

Unha nova realidade social esixe transformacións

O obxectivo é disminuír a sobrecarga de responsabilidades familiares que soportan as mulleres, favorecendo unha repartición equitativa que posibilite a compaxinación da vida familiar co desenvolvemento persoal e profesional.

+ info

participacion

Educar dende a igualdade de valores das persoas

A coeducación é un método educativo integral no que as súas bases se asentan no recoñecemento das potencialidades e individualidades de nenas e nenos, independentemente do seu sexo.

A coeducación ten en conta que homes e mulleres somos diferentes, pero esas diferencias non deben xerar a supremacía dun sexo sobre o outro, senón permitir a construcción de novas formas de relación baseadas no respecto, a liberdade de elección e a igualdade de dereitos.

+ info

salud

Tomando medidas para erradicar os maltratos

A violencia de xénero constituíuse como un fenómeno invisible durante décadas, sendo unha das manifestacións máis claras da desigualdade, subordinación e das relacións de poder dos homes sobre as mulleres.

A constatación da existencia desta situación, marcará un antes e un despois na consideración legal e social dos dereitos e libertades das mulleres.

+ info

diversidad

Visibilizar a heteroxeneidade

Esforzámonos para visibilizar a hetereoxeneidade existente entre as mulleres de Narón promovendo o coñecemento das súas capacidades e a atención específica das súas demandas.

Para logralo dende o Concello de Narón lévanse a cabo programas de detección e atención a mulleres en situación ou risco de exclusión social, buscando a súa integración na sociedade dende a perspectiva de xénero.

+ info

 

Páxina con path auto

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

ACTUALIDADE

18/01/2022 O Concello abre o prazo de inscrición no obradoiro “Xuntas”

Dirixido a mulleres cunha escasa rede de apoio social maiores de 50 anos

07/12/2021 O Concello celebrou con entidades e escolares o Día Internacional contra a Violencia de Xénero

Acto institucional organizado polo Concello

25/11/2021 Actos polo Día Internacional contra a Violencia de Xénero

O Concello conmemora con varios actos o Día Internacional contra a Violencia de Xénero

ONDE ESTAMOS

Onde estamos

A Concellaría de Igualdade ofrece información personalizada a calquera cidadán de Narón os mércores de todas as semanas en horario de 10 a 12 horas.

  • Lugar: Casa do Concello, 3ª planta
  • Horario de atención ao público: mércores de 10 a 12h
  • Teléfono: 981 337700
  • e-mail: igualdade@naron.es