Service1

Participación cidadá

Service5

Participación na saúde

Service3

Conciliación e corresponsabilidade

Service4

Coeducación

Service2

Violencia contra as mulleres

Service6

Atención á diversidade

Cooperacion

Un espazo de comunicación para as mulleres

Con motivo da posta en marcha do I Plan de Igualdade para as mulleres de Narón, o Concello de Narón puxo en marcha o Foro de Ciudadás co obxectivo de fomentar a participación das mulleres na vida social e política do municipio.

A finalidade do foro é a de ofertar un espazo de comunicación para as mulleres, onde establecer redes de apoio mútuo, compartir experiencias e intercambiar opinións, ademais de servir de nexo entre as demandas das mulleres e o propio concello.

+ info

contra violencia

No camiño da saúde

Gozar de saúde esixe que poñamos algo da nosa parte en todos os ámbitos da nosa vida. Debemos aprender a coidarnos para así gozar do noso tempo libre dun xeito saudable e beneficiarnos dunha boa saúde.

Ao longo deste apartado encontrarás diferentes recursos e información de interese para asesorarte e porte a punto no camiño da saúde.

+ info

responsabilidad

Unha nova realidade social esixe transformacións

O obxectivo é disminuír a sobrecarga de responsabilidades familiares que soportan as mulleres, favorecendo unha repartición equitativa que posibilite a compaxinación da vida familiar co desenvolvemento persoal e profesional.

+ info

participacion

Educar dende a igualdade de valores das persoas

A coeducación é un método educativo integral no que as súas bases se asentan no recoñecemento das potencialidades e individualidades de nenas e nenos, independentemente do seu sexo.

A coeducación ten en conta que homes e mulleres somos diferentes, pero esas diferencias non deben xerar a supremacía dun sexo sobre o outro, senón permitir a construcción de novas formas de relación baseadas no respecto, a liberdade de elección e a igualdade de dereitos.

+ info

salud

Tomando medidas para erradicar os maltratos

A violencia de xénero constituíuse como un fenómeno invisible durante décadas, sendo unha das manifestacións máis claras da desigualdade, subordinación e das relacións de poder dos homes sobre as mulleres.

A constatación da existencia desta situación, marcará un antes e un despois na consideración legal e social dos dereitos e libertades das mulleres.

+ info

diversidad

Visibilizar a heteroxeneidade

Esforzámonos para visibilizar a hetereoxeneidade existente entre as mulleres de Narón promovendo o coñecemento das súas capacidades e a atención específica das súas demandas.

Para logralo dende o Concello de Narón lévanse a cabo programas de detección e atención a mulleres en situación ou risco de exclusión social, buscando a súa integración na sociedade dende a perspectiva de xénero.

+ info

 

Páxina con path auto

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

ACTUALIDADE

09/05/2017 O Concello abre hoxe a inscrición no programa "Concilia Escola"

Un total de 100 nenos e nenas de Narón con idades comprendidas entre os 4 e os 12 anos son os destinatarios deste programa.

10/04/2017 Mulleres de etnia xitana procederán a ler un texto reivindicativo sobre os dereitos das mulleres na educación

Esta lectura forma parte dos actos programados polo Concello de Narón con motivo do Día Internacional do Pobo Xitano.

15/03/2017 Un obradoiro informativo sobre atención psicolóxica para vítimas de violencia de xénero

Este acto pecha os actos programados con motivo do Día Internacional da Muller

CONCELLARÍA DE IGUALDADE

Blog Concelleria

"Dende a Concellaría de Igualdade apostamos por unha estratexia de coeducación en igualdade, co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e equilibrada, tendo en conta por igual as diferentes miradas de homes e mulleres."

Teresa Sabio. Concelleira de Igualdade e Promoción Social

Máis información >

ONDE ESTAMOS

Onde estamos

A Concellaría de Igualdade ofrece información personalizada a calquera cidadán de Narón os mércores de todas as semanas en horario de 10 a 12 horas.

  • Lugar: Casa do Concello, 3ª planta
  • Horario de atención ao público: mércores de 10 a 12h
  • Teléfono: 981 337700
  • e-mail: igualdade@naron.es